PLAMENJAČA ŠLJIVE

Plamenjača šljive je ekonomski značajno oboljenje šljive, javlja se na svim sortama ove voćne vrste ali naročito je osetljiva sorta požegača. Prouzrokovač ovog oboljenja je patogen –Polystigma rubrum. 

Na području Kolubarskog okruga koji je poznat po gajenju šljive bolest se javlja svake godine ali u različitom intezitetu u zavisnosti od uslova za razvoj ovog  patogena. Poljoprivredni proizvođači uglavnom štite zasade tako da nema značajnih i većih štete prouzrokovanih pojavom patogena – Polystigma rubrum. Ukoliko se na vreme ne uradi zaštita pri većim zarazama dolazi do toga da biljka uzgubi lišće od plamenjače šljive, često u jesen ponovo prolista i procvate što znači da je izgubljen rod za sledeću godinu. 

Simptomi se javljaju na lišću u vidu pega različite veličine koje su u početku sitne a kasnije se šire i mogu potpuno da prekriju lisku. Pege su u početku žućkaste,nešto kasnije narandzaste i na kraju crvene boje. Tkivo u okviru pega nekrotira i jače obolelo lišće prevremeno opada što se dešava obično u toku avgusta ili početkom septembra meseca. Usled prevremenog opadanja lišća vitalnost voćaka slabi, plodovi ostaju sitni, nakiseli i često otpadaju. Dolazi i do težeg zdrvenjavanja mladara a cvetni pupoljci se slabo obrazuju što dovodi do smanjenja prinosa u narednoj godini. 

U razvojnom ciklusu ovog patogena smenjuju se dve faze: saprofitska u obolelom lišću  i parazitska za vreme vegetacije. U toku saprofitske faze obrazuju se peritecije sa askusima i askosporama , a u toku parazitske faze piknidi sa piknosporama. Obnavljanje i širenje bolesti zavisi isključiva od razvoja gljive u toku saprofitske faze, jer parazitska faza nema značaja pošto piknospore ne mogu da ostvare infekciju. Maksimum infekcije je obično po završetku cvetanja. Infekcija pre i u toku cvetanja nema mnogo i njihov infekcioni potencijal je nizak. 

Zaštita protiv prouzrokovača plamenjače šljive- Polystigma rubrum podrazumeva hemijske mere-primenu odgovarajućih fungicida. Tretman treba obaviti kada je šljiva u fenofazi, precvetavanja, kada otpadne 50 -70 % belih kruničnih listića preparatima iz grupe ditiokarbamata. Nakon 10-14 dana kasnije preporučuje se ponovni tretman gore navedenim preparatima.  

 

                                                                                                                                 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.