SUZBIJANJE ČAĐAVE KRASTAVOSTI NA JABUKAMA I KRUŠKAMA

U suzbijanju fuzikladija najvažnije je sprečiti primarnu infekciju. Te primarne infekcije traju od početka vegetacije  pa sve do fenofaze ploda starosti 6 nedelja. Vremenski to može trajati od 50-75 dana. Naravno, s obzirom na uslove (vlaga i temperatura) najjače infekcije nastupaju u periodu pred cvatnje, u cvetu i nakon cvetanja. U tom periodu istovremeno je i najjači izlazak askospora, a uslovi za zarazu vrlo povoljni. Iako gljiva zalazi u tkivo organa jabuke (list i plod), on u svojoj prvoj fazi nakon proboja kutikule zalazi hifama samo pod kutikulu, dakle vrlo plitko. Zbog toga neki površinski fungicidi (a.m. Mankozeb preparati Mankogal, Dithane, Curzate) mogu sprečiti dalji razvoj patogena ukoliko od infekcije nije prošlo više od 24 sata.

Ukoliko je od infekcije prošlo više od 24 sata pa sve do 2-3 dana (zavisno od temperature) možemo u prvim fazama rasta upotrebiti sredstva na bazi ditianona ili dodina. Ukoliko su listovi dovoljno razvijeni možemo upotrebiti sistemična sredstva iz grupe inhibitora biosinteze ergosterola (Sekvenca ili Anvil) u kombinaciji s preventivnim fungicidima posebno na bazi ditianona ili Mankogala ili Metod, Captan. Uvek nastojte da se takva stanja kašnjenja rešavaju preventivno, a kurativno suzbijanje predstavlja drugu varijantu koja nastaje u uslovima promenjivog vremena ili izostanka preventivne zaštite. Posebno koristite priliku ulaska u zasad preventivno (nekoliko sati pre kiše) strobilurinima uz dodatak Mankogala ili Metod. Isto tako svaka novo izrasla biljna masa ponovno je podložna infekcijama. Primena sistemičnih fungicida iz grupe inhibitora biosinteza ergosterola (dalje IBE) olakšala je borbu protiv venturie, međutim s primenom tih sredstava ne smemo preterivati zbog pojave rezistentnih sojeva. Sredstva iz te grupe deluju prvenstveno sprečavajući rast micelija dok strobilurinska sredstva deluju prvenstveno preventivno sprečavajući klijanje spora ili konidija. Sredstva iz grupe IBE ulaze u list vrlo brzo (1-3) sata dok je vezanje strobilurina za epikutikularne voskove u trajanju 10 do 20 sati. Mogućnost pojave rezistentnosti (FRAC klasifikacija) je srednja za obe grupe sredstava, dok je za kontaktna sredstva niska. Isto tako s primenom sistemičnih fungicida ograničeni smo na period kada su razvijeni listovi i plodovi dok smo u periodu kretanja vegetacije upućeni na sredstva koja deluju preventivno – kontaktno. U suzbijanju moramo voditi računa da padavine veće od 20-30 mm ispiru fungicide i ako se to desilo 2-3 dana nakon zadnjeg tretiranja, tertiranje moramo ponoviti. Uopšteno preventivna sredstva kao što su Mankogal i Metod osiguravaju nam zaštitu u vremenu od 7 dana i mala je mogućnost pojave rezistentnosti patogena na ta sredstva dok kurativna sredstva deluju 2-3 dana unatrag, odnosno na ostvarenu infekciju, te 2-3 dana unapred štite biljku od pojave nove infekcije, ali je pojava rezistentnosti na te preparate veća. Zaštitu od venturie počinjemo od bubrenja pupoljaka i to bakarnim sredstvima. Od bakarnih sredstava možemo upotrebiti Bakarni oksihlorid 50 u konc. 0,75%. Najčešće u toj fazi dovoljno je dva tretiranja, ali ukoliko nastupi hladnije i kišovito vreme primena bakra može se nastaviti u u nižoj koncetraciji ili u kombinaciji s Mankogalom preventivno. U toj fazi ne smemo propustiti da preventivno suzbijemo venturiu. Kurativno suzbijanje nema učinka. Katkada je bolje tretirati i po laganoj kiši nego uopšte ne prskati. Osim Bakarnih preparata preporučujemo u istoj fenofazi primenu Plavog ulja u konc. 2-3 %. Plavo ulje je kombinacija bakra i mineralnog ulja koje pored fuzikladija deluje i na prezimljujuće forme jaja lisnih vaši i crvenog voćnog pauka. Kako vegetacija odmiče i listovi se razvijaju možemo upotrebiti kontaktno dubinska sredstva na bazi ditianona i dodina. Razvojem listova pre pojave kiše treba se obaviti jedno ili dva preventivna tretiranja kombinacijom krezoksim-metila u kombinaciji s Mankogalom ili Metodom, a u uslovima promenjivih vremenskih uslova sistemičnim fugicidima (Score, Sekvenca) uz dodatak kontaktnih (Mankogal ili Captan ili Metod ili proizvod na bazi ditianona). U letnjem periodu kada opasnost od primarnih infekcija opadne te nastupe sušniji dani, zdravstveno stanje održavamo primenom kontaktnih fungicida (najčešće u razmacima od 10-14 dana kao što je Captan ili Metod (0,2%) ili Mankogal (0,25-0.30%). Ako je infekcija ostvarena i u zavisnosti  o vremenu ulaska u zasad (2 ili 3 dana nakon kiše) dobro je povećati koncentraciju fungicida za 20-30 %. Koncetraciju preparata treba uskladiti s promenom zapremine krošnje što će menjati i dozu preparata kroz samu vegetaciju. Važna je aplikacija (veličina čestica, strujanje vazduha, mešanje preparata, sušenje depozita, temperatura u vreme primene sredstava, pojava rose u voćnjaku).

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.