SREBROLIKOST LIŠĆA

Ova bolest se najčešće sreće na šljivi i breskvi naročito u starim i zapuštenim zasadima u kojima se ne primenjuju odgovarajuće agrotehničke mere. .Listovi pokazuju blagu srebroliku boju još na početku vegetacije. Tokom leta bela boja postaje još izraženija i gornja strana lišća poprima srebnu boju. Do toga dolazi jer se epider- mis odvaja od mezofila lista a između njih se formira vazdušni jastučić. Na poprečnom preseku obolelih grana vidi se da je ksilem mrkocrvene boje. Na suvim granama razvijaju se plodonosna tela gljive ljubičaste boje odakle i naziv purpureum.C.purpureum živi na biljnim ostacima saprofitski gde formira bazi- diospore koje se rasjavaju vetrom i dospevaju na rane koje nastaju prilikom orezivanja. Micelija zahvata srž,kasnije i drvenasti deo,luči toksine koji dospevaju do lišća izazivajući simptome. Treba znati da se patogen ne može izolovati iz lista jer se micelija ne nalazi u njemu. Posle rezidbe voće treba oprskati kako bi se obavila sterilizacija rana. U ovu svrhu treba koristiti fungicide na bazi bakra. Ako je obolela cela voćka treba je izvaditi pre nego se pojave plodonosna tela. Tokom vegetacije kad se primete prvi simptomi bolesti treba saseći obolele grane. Za sadnju treba koristiti zdrave sadnice i izbegavati krčevine šuma i starih zasada pri formiranju voćnjaka.   Savetodavac zaštite bilja Ružica Đukić

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.