ZAŠTITA JAGODE

Proizvođači jagode i maline redovno sprovode zaštitu u svojim zasadima protiv cvetojeda  (Anthonomuus rubi) sa dva tretiranja odgovarajućim insekticidima - jedno pre cvetanja a drugo posle berbe. Tretiranja su namenjena za suzbijanje odraslih formi insekata, mada štete nanose njihove larve izjedajući cvetne pupoljke.   

Međutim, proizvođači jagoda u svojim zasadima treba da prate i prisustvo jagodinog svrdlaša (Rhynchites germanicus). Ove male štetočine po  veličini, ali po karakterističnim štetama koje prouzrokuju i koje mogu biti velike, zaslužuju posebnu pažnju.

Neki proizvođači simptome (štete), koje ostavljaju ovi mali stanovnici u njihovim zasadima, pripisuju nečem drugom pa dolazi do neodgovarajuće zaštite. Ovaj kratak tekst sadrži elemente za prepoznavanje štetočine i daje odgovor za njeno suzbijanje Odrastao svrdlaš je insekt zelenkastoplave boje, metalnog sjaja, veličine 2-3 mm. Rasprostranjen је u cеlој nаšој zеmlji do 1200m n/v., а pоrеd јаgоdе nаpаdа mаlinu i кupinu Za razliku od cvetojeda, štete čine samo odrasli insekti tko što ubodom u tkivo prekida sprovodne snopiće na lisnim i cvetnim pupoljcima zbg čega se ti delovi biljke sasušuju.  U sasušeni deo ženka polaže jaja iz kojih se kroz 10 – 15 dana pile larve. Jedna ženka položi oko 250  jaja i uništi isto toliko mladih lisnih i cvetnih pupoljaka.  Da bi ženka položila jedno jaje  često napravi više uboda  na više pupoljaka, pa i kada ima malu brojnost  štetočina pričinjava velike štete. Pri većem napadu skoro svi bokori imaju sasušene vršne letoraste i onda smo suočeni sa katastrofalnim štetama. Jagodin svrdlaš živi 8-14 meseci, ima jednu generaciju gdišnje i prezimljava kao odrastao insekt.

Suzbijanje – Oštećenja se uočavaju krajem aprila i početkom maja meseca, pre cvetanja jagode, pa zato pre toga redovnim pregledom, moramo utvrditi prisustvo štetočine. Efikasno suzbijanje jagodinog svrdlaša je moguće samo u stadijumu odraslog insekta pre nego što nastanu štete, odgovarajućim insekticidima ( NURELL.-D, TONUS, FENITROTION, TIOCID, DECIS i dr.).

 

Pre tretiranja voditi računa o krajnim rokovima primene insekticida.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.