ZAŠTITA OD ŠTITASTE VAŠI

Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uočiti štitići ovih štetočina. Oštećenja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri jačem napadu može doći do propadanja celog stabla. Štitaste vaši - Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kreću po stablu, plodovima i grančicama, i jedini momenat za njihovo suzbijanje je u početnim fazama razvoja. Godišnje imaju jednu do dve, ređe više generacija godišnje. Osim što sisanjem sokova mogu da dovedu do propadanja cele biljke, one luče mednu rosu koja je idealna podloga za razvoj gljiva čađavica. Postoje više vrsta štitastih vaši a najčešće se javljaju sledeće:

Quadrospidiotus perniciosus -kalifornijska štitasta vaš

Ovo je jedna od najznačajnijih štetočina jabuke i kruške. Može da se javi i na trešnji, šljivi, breskvi. Kao reakcija na prisustvo ovih vaši, na letorastima i plodovima se javljaju crvenkaste pege koje se u prisustvu vlage povećavaju. Od juna do avgusta meseca mogu se naći pokretne larve ove štetočine. Kada se pregledom u voćnjaku utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se njihovo suzbijanje. Insekticidi koji se mogu koristiti su Cotnion, Gusathion, Lannate, Diazol ili Kohinor uz dodatak mineralnog ulja.

Lecanium corni -šljivina štitasta vaš

Šljivina štitasta vaš može da se javi i na breskvi, lešniku, vinovoj lozi, bademu. Prezimljuju u kori drveta. Mlade larve su bez štita od momenta izlaženja pa sve do jeseni kada dobiju štit. U vreme vegetacije preporučuje se prskanje u drugoj polovini juna i krajen avgusta kada se larve kreću. Tokom juna koristiti Cotnion ili Gusathion, a u avgustu Kohinor, Confidor uz dodatak mineralnog ulja.

Pulvinaria vitis -lozina štitasta vaš

Ova vaš prezimljava na drvenastim delovima čokota. Najveće štete prouzokuju na lišću, gde sišu sokove. Osim na lozi, javlja se i na kajsiji i breskvi. Pokretni stadijumi se javljaju u junu i početkom jula, kada ih treba suzbijati kontaktnim insekticidima kao što su Gusathion, Cotnion ili Mavrik, uz dodatak mineralnog ulja.

Eriosoma lanigerum -krvava vaš

Krvava vaš bira bujnije zasade, vlažnije i niže položaje. U proleće se širi po voćnjaku,  naseljava lastare, rađa žive mlade vaši koje počinju da prave štete. Isključivo napada jabuku. Na granama i stablu obazuje vlaknastu belu prevlaku. Prisustvo velikog broja kolonija vaši predstavlja veliku opasnost za voćku, jer sisanjem velike količine biljnih sokova dovode do propadanja cele biljke. Štete su uočljive na izdancima, izbojcima i kori gde se javljaju rak rane.Vaši žive u kolonijama u pazuhu listova gde se odmah prekriju voštanom prevlakom. Pod mehaničkim pritiskom iz kolonije se pojavljuje crvena sluzava tečnost, nalik na krv, po čemi je ova štetočina i dobila ime. Krajem juna se formiraju krilate forme koje se šire po zasadu, formiraju kolonije i uzrokuju dalje štete. Štete na plodovima nastaju usled lučenja medne rose koja predstavlja podlogu za razvoj čađavica. Napadnuti plodovi nisu za tržište jer su prekriveni čađavom prevlakom. Na napadnutim biljkama se javljaju i staklokrilci, a kada oslabe potpuno, mogu se naći i potkornjaci. Suzbijanje se vrši u rano proleće sistemičnim insekticidima na bazi hlorpirifosa (Nurelle D, Konzul) a u toku leta i jeseni dobri rezultati se postižu insekticidima na bazi imidakloprida (Kohinor, Confidor) i diazinona (Diazol) uz dodatak mineralnog ulja. Stabla treba „okupati“. Takođe se mogu koristiti preparati na bazi azinfos-metila (Cotnion, Diazinon). Lecanium persica -breskvina štitasta vaš Breskvina štitasta vaš je najveća vaš kod nas. Osim breskve, javlja se i na vinovoj lozi. Larve se kreću od polovine jula do počeka avgusta što predstavlja i period suzbijanja. Koristiti Cotnion ili Diazol. U vreme zimskog mirovanja, kada se tretira bakarnim preparatima, obavezno je dodati i mineralno ulje, (Belo, Eos) koji „guše“ štetočine i svojim delovanjem smanjuju brojnost populacije za narednu vegetaciju.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor:PSS Mladenovac        Mihailović Tamara 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.