BOR U LOZI

Bor je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena.

Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).

Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i problemi u njegovoj apsorpciji. To je posebno izraženo na takvim zemljištima u sušnim godinama.

Povećanjem kiselosti zemljišta, raste i rastvorljivost jedinjenja bora pa se može desiti da kod kiselih zemljišta dođe do njegovog ispiranja. Kao posledica nedostatka bora, smanjen je porast biljaka, mladari su krti sa  nekrozama (oštećenjima), oplodnja i zametanje plodova je slabo a veći je procenat nastanka deformisanih plodova.  Kod vinove loze je česta pojava krupnijih i sitnijih bobica.

Pozitivan efekat bora se ogleda na smanjenje  pojave sitnozrnosti, posebno kod stonih sorti. Takođe, ima slučajeva kada dolazi do promena na korenu, koje su oku nevidljive, a manifestuju se kao odumiranje korenovih dlačica, pri čemu je porast korena veoma slab. To posebno može biti kobnokod mladih stabala zbog slabijeg usvajanja vode i hranljivih materija. S druge strane, stabla koja su obezbeđena sa  dovoljno bora su znatno otpornija na sušu i visoke temperature, a plodovi bolje i ravnomernije dozrevaju. U svemu ovome veoma je važna hemijska analiza zemljišta kojom se određuje kvalitet zemljišta, ali i odnosi između pojedinih makro i mikroelemenata u zemljištu.

U slučaju potrebe rešavanja nedostatka bora u zemljištu, treba koristiti sledeće preparate:WUXAL BORON (sadrži 7% bora),    BOROGREEN (sadrži 20% bora) i  BOROGREEN L (sadrži11% bora).

Posebno su dobri rezultati kod folijarnog tretiranja (preko lista) gde sa relativno malom količinom preparata, u dva do tri tretiranja, sigurno se mogu rešiti problemi nedostatka bora.

 

Sneška Novković  PSSS Kragujevac

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.