RASAD JAGODE

Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica - živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8cm). U zavisnosti od načina proizvodnje, razvijenosti i načina čuvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije:

1)  Zelene sadnice - uzimaju se iz matičnjaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovarajuće. Ranije korišćenje živića (u julu) nije komercijalno isplativo za proizvođače sadnica.

2) Frigo sadnice - uzimaju se iz matičnjaka na kraju vegetacije (oktobar, novembar), čiste se od lišća i zemlje, vezuju u snopove po 25, potapaju u rastvor nekog fungicida, stavljaju u plastične kese, a zatim drvene gajbe i odlažu u hladnjaču (na -2°C), gde prolaze kroz proces jarovizacije  u trajanju od 25 dana, a ukupno se mogu čuvati do 10 meseci

3) Kontejnerske sadnice - proizvode se živićima uzetim u julu mesecu iz matičnjaka i njihovim presadjivanjem u stiroporske saksijice (ili plastične kontejnere povezane u table) napunjene humusnim sterilisanim supstratom. Ciklus proizvodnje ovih sadnica traje 2 do 3 meseca, nakom čega se pakuju u kutije i unose u hladnjače na  -2°C gde mogu ostati 5 do 10 meseci ( minimalno 25 dana zbog  procesa jarovizacije). U prednosti su u odnosu na ostale kategorije sadnica jer se živići ukorenjeni u hranjljivom supstratu lakše primaju i korenov sistem im brzo postaje aktvan.

4) Čekajuće sadnice (WB) - uglavnom se proizvode po sistemu pikiranja ili od zelenih sadnica iz matičnog zasada ili od frigo sadnica. Sadnja se obavlja tokom jula i avgusta na otvorenom polju, sa gustinom sklopa od 10 do 12bilj./m² ako se podiže novi matičnjak, odnosno od 100 do 200 bilj./m² ako je u pitanju samo proizvodnja živića u jednom ciklus.Nakon sadnje biljke se intezivno zalivaju i prihranjuju kako bi tokom 2 do 3 meseca dostigla potrebnu razvijenost. Tada se vade, čiste, dezinfikuju, pakuju u plastične kese, koje se zatim stavljaju u gajbe i unose u hladnjače (na -2°C) gde ostaju minimalno 25 dana, a vreme iznošenja i sadnje se planira prema vremenu berbe. Prvenstveno su namenjene za sadnju u zaštićenom prostoru sa ciljem vansezonskog gajenja jagoda. Za podizanje novih zasada treba koristiti sadnice kategorije A (standardna klasa za gajenje jagode u jednogodišnjem proizvodnom sistemu, odnosno samo za prolećnu berbu), ili kategorije A+ i A++ sa razvijenim korenovim sistemom namenjene za gajenje jagode u dvogodišnjem proizvodnom sistemu, odno - sno za jesenju i prolećnu berbu ili dve redovne prolećne berbe), koje su proizvedene bilo kojim gore pomenutim načinom.

 

PSSS  Valjevo dip.ing.Jovan Milinković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.