NAVODNJAVANJE BOROVNICE

Navodnjavanju kao neophodnoj meri plantažnog gajenja borovnice mora sa posvetiti posebne pažnja. Pored obezbeđenja dovoljnih količina vode mora se voditi računa i o njenom kvalitetu, hemijskom sastavu, pH vrednosti i sadržaju  gvožđa. Potrebne su česte provere pH vrednosti da ne bi došlo do promene kiselosti supstrata na kome se gaji borovnica. U zavisnosti od fenofaze razvoja, dnevne količine vode variraju i veće su u periodu formiranja i razvoja poda i tokom berbe. 

Visoka koncentacija pojedinih elemenata u vodi za zalivanje, pored stalog može negativno uticati i na kvalitet plodova. Primera radi, visok sadržaj gvožđa može da izazove na bobicama pojavu pega braon boje koje smanjuju tržišnu vrednost plodova.Najkvalitetniji način zalivanja se obezbeđuje sistemom „kap po kap“. Upotrebom ovog sistema najracionalnije se koristi voda, biljke se ne kvase po površini lišća pri čemu se smanjuje opasnost  od nastajanja i prenošenja bolesti.Nedostatak ovog sistema je njegova velika osetljivost na mehanička oštećenja i ispiranje lako pokretljivih elemenata(azot) iz zone kvašenja u dublje slojeve usled čega oni postaju nedostupni korenovom sistemu biljke.   

Navodnjavanje veštačkom kišom putem instaliranih stacionarnih ili pokretnih sistema ima brojne prednosti. Ovi sistemi se odlikuju dugim vekom upotrebe, ne predstavljaju smetnju pri izvođenju različitih operacija u zasadu i veoma se efikasno mogu upotrebiti pri zaštiti zasada od poznih prolećnih  mrazeva. Posebno je značajna njihova uloga u stvaranju povoljnog mikroklimata u zasadau(vlažnosti vazduha koja se veoma povoljno odražava na kondiciono stanje biljaka), što nije slučaj sa primenom sistema  „kap po kap“.     

Treći način manje efikasan je navodnjavanje vodenim kolima kojim se zalivanje vrši vrlo racionalno i kvalitetno. Sistem se sastoji od mini vodenih topova koji prave neprekidno vodeno kolo ispod biljke. Prečnik vodenog kola je obično jednak prečniku korenovog sistema. Upotreba bilo kog od ova tri sistema za navodnjavanje je u zavisnosti od spoljašnje temperature, vlažnosti zemljišta ili fenofaze u kojoj se biljka nalazi.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.