BILJNI REGULATORI RASTA

Moderna poljoprivreda mora da koristi savremene preparate u proizvodnji, jer samo visoki prinosi i kvalitetni proizvodi donose dobit. Da bi se to ostvarilo nužno je odnegovati kvalitetne biljke koje donose takve plodove. Veliku pomoć u tome daju BILJNI REGULATORI RASTA.

Efikasnost primene biljnih regulatora rasta (BRR) određuje:

1./ koliko apsorbovanog aktivnog sastojka od strane biljke dospe do odgovarajućeg tkiva ili ćelije 

2./ osetljivost biljke na BRR.

Uslovi sredine u vreme aplikacije, formulacije preparata, kao i način primene, utiču na  stepen apsorpcije od strane biljke. Starost stabla, bujnost, doziranje, vreme primene i osobine sorte utiču na osetljivost biljaka prema primeni BRR. Razumevanje uloge svakog od pomenutih faktora pomoći će efikasnijem korišćenju biljnih regulatora rasta.

Uslovi sredine

Vremenske prilike pre, tokom i nakon primene utiču na odgovor biljke na prisustvo BRR. Visoke temperature, uslovi sporijeg isušivanja i zdravo lišće će poboljšati apsorpciju i pojačati odgovor biljke. Niske temperature, brzo sušenje i oštećena ili bolesna stabla i listovi, umanjiće odgovor biljaka na BRR.

Bujnost i starost stabla

Slaba i mlađa stabla mnogo su osetljivija na primenu BRR. Stres izazvan nedostatkom vode, mineralnih hraniva (azota), povrede stabla i listova, takođe pojačavaju osetljivost. Doze treba umanjiti ili čak izbeći aplikaciju na stablima koja su pod stresom. Iako oštećeno lišće može umanjiti apsorpciju, slaba stabla i dalje mogu biti preosetljiv na BRR.

Doziranje

U odnosu na sredstva za zaštitu bilja (insekticidi i fungicidi) BRR imaju relativno uzak raspon prihvatljivih doza, gde predoziranje može dovesti do negativnih efekata. Nasuprot tome, kada je doza previše mala, nijedan od željenih ciljeva neće biti postignuti. Dakle, BRR se primenjuju u veoma preciznim i niskim koncentracijama, a količina vode koja se koristi pri primeni ovih preparata  kreće se od 250 do preko 1000 litara/ha.

Pomoćne materije i pH rastvora

Okvašivači (surfaktanti) su aditivi koji utiču na smanjenje površi - nskog napona rastvora, čime se omogućava bolja pokrovnost lista i povećava apsorpcija aktivne materije. Mnogi od komercijalnih BRR dolaze formulisani sa dodatim okvašivačima pa nije potrebno naknadno ih dodavati, a bespotrebno dodavanje okvašivača može dovesti i do slabijeg-neželjenog dejstva BRR na biljku.

Mnogi BRR su osetljivi na  pH (kiselost) rastvora za prskanje. Stabilnost i aktivnost molekula BRR najbolji su u blago kiseloj sredini. Vode alkalne reakcije ne treba koristiti u ovu svrhu.  Takođe, BRR se NE smeju mešati sa pesticidima.

Vreme primene

BRR mogu izazvati različite efekte kada se primenjuju u različitim vremenima tokom sezone. Da bi se postigao odgovarajući efekat, BRR se mora primeniti u predviđenom momentu i u relativno uskom vremenskom razdoblju, obično u roku od nekoliko dana.

Sorta

Različite sorte pokazuju različit stepen osetljivosti na aplikaciju biljnim regulatorima rasta. To je posebno izraženo kod hemijskog proređivanja plodova.

Radi ocene efekta tretiranja biljaka biljnim regulatorima rasta, potrebno je ostaviti nekoliko stabala svake sorte netretirano radi upoređivanja i donošenja zaključaka. Potrebno je iz godine u godinu voditi detaljne beleške o korišćenim sredstvima, dozama, vremenskim uslovima i postignutim efektima, kako bi se vremenom postigli optimalni rezultati.

 

Momir Nedić

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.