ASANACIJA VOĆNJAKA

Под асанацијом подразумева се примена одређеног комплекса агромера било у старим, или без обзира на старост запуштеним засадима  сa циљем да се исти доведу у стање редовне родности. Асанација се угла- вном изводи код воћних врста које имају дужи животни век и експлоатациони период (шљива, јабука, крушка) итд ,и траје 2-3 године док се засад не доведе у редовну родност. Да не би долазило до сушења и пропадања ових засада треба им помоћи применом одређених агромера, јер код неких људи постоји интерес за овим засадима.

Има људи који хоће да купе такве засаде или закупе, али су у дилеми шта радити када сузасади у тако лошем стању. У последње време има засада који се напуштају из разноразних разлога, а нису завршили свој животни век и експлоатациони период. Напуштени засади врло брзо зарастају у коров, разно шибље па чак и у шумско дрвеће, бивају нападнути биљним болестима и штеточинама и за кратко време после напуштања долази до сушења стабала и пропада ња целих засада, праве се непроцењиве штете. Наиме сви заинтересовани за ове засаде, пре него што се одлуче за купо - вину или неки други вид коришћења треба да се обрате стручним људима који морају изаћи на лице места у засад и одлучити шта са тим засадом радити тј. да ли се исплати било какав рад и да ли уопште улагати у такве засаде. Ако су засади око половине свог живота и ако је попуњеност живим стаблима више од 2/3 од укупног броја стабала на датој површини добра онда се могу препоручити мере оздрављења тих засада. Прва и основна мера је oчишћавање засада од корова комбиновано: механички, маши - нски и ручно, и хемијским путем применом одговарајућих хербицида који уништавају дрвенасте корове. Примену хербицида мора контролисати стручан човек. У засадима шљиве  често има велики број избојака из подлоге енарике, њих такође треба оштрим будаком сасећи у основи не остављати делове јер ће из тих делова избити много избоја-  ка у наредној вегетацији. Следећа мера која се обично предлаже је резидба, уређење круне. У овим засадима у првој години се углавном ради проређивање круне, где се из круне одстрањују све суве поломљене гране, болесне гране, гране које се укрштају, тару и додирују, гране које чине круну густом, водопије ако их има , али не све по сваку цену, неке се могу прекратити и попунити касније круна обновљеним родним дрветом, а неке оставити за замену одстрањених, сувих, болесних или поломљених грана. Редовна резидба се примењује у наредним годинама санације. Након завршене резидбе и очишћених засада од гpања, шибља и корова узимају се узорци земљишта за агрохемијску анализу на основу које се одређују врсте и количине минералних ђубрива. Ако је могуће најбоље је да се заједно примене органска и минерална ђубрива за основно ђубрење у јесен , и азотна за прихрану у пролеће, 15-20 дана пре цветања.

Најбољи ефекти ђубрења се постижу ако се иста након растурања основноми допунском обрадом унесу у земљиште. Основна обрада се изводи у јесен и мора бити редовна мера, са плуговима код којих се може дубина рада подесити на 10-12 цм , а допунска тањирачама , култиваторима ,дрљачама и фрезама , и она се у току вегетације изводи 4-5 пута

Ако све ове препоручене агромере ураде благовремено и квалитетно санирани заса ди у наредним годинама даваће врхунске приносе, редовно рађати и давати плодове високог квалитета. Упоредо са овим мера - ма изводи се и заштита засада коју прописују стручњаци за заштиту биља добри познаваоци заштите штићене воћне врсте, праве програм заштите.

Писац овог текста, и сам учесник извође - ња више асанација, се лично уверио у оправданост примене ове мере у засадима шљиве и јабуке где су после квалитетно одрађене асанације засади веома добро и редовно рађали доносећи плодове врхунског квалитета, а вредност добијених плодова далеко превазилазила трошкове aсанације.

дипл. инг. Светлана Јеринић

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.