RIBIZLE I ZEMLJIŠTE

AGROEKOLOŠKI USLOVI ZA GAJENJE RIBIZLE.Ribizla se uspešno gaji u uslovima umereno kontinentalne klime, pa i severnije. Ova podnevlja se karakterišu prohladnim letima, velikom količinom padavina i visokom vlažnoćom vazduha. Od klimatskih činioca za gajenje ribizle, od najvećeg značaja su: svetlost, temperatura, vlažnost i vetar. Za visoku i redovnu rodnost  ribizla zahteva jaču osvetljenost, zato je treba gajiti na osvetljenim mestima u čistoj kulturi.

Ribizla veoma dobro podnosi niske temperature. Od sve tri vrste, najotpornija je crna ribizla. Ona može da podnese i do – 33 C˚ u periodu zimskog mirovanja. Ribizli najviše odgovaraju priplaninska područija sa srednjom letnjom tempe - raturom vazduha od 17 C˚ do 18 C˚.

Ribizle su nešto osetljivije prema poznim prolećnim mrazevima, jer relativno rano kreću sa vegetacijom (od polovine februara do polovine marta). Crna ribizla počinje vegetaciju na temperaturi od 2 C˚ do 5 C˚, a cvetanje se obavlja pri temperaturi od 12 C˚. Ako se u to vreme temperature snize ispod – 5 C˚ onda mogu da izmrznu cvetni pupoljci.

Sorte ribizle su više osetljive na visoke temperature i sušu, nego na niske temperature. Crne ribizle su više osetljive prema visokim tempe - raturama kada su u kombinaciji sa intenzivnim osunčavanjem. Temperature preko 30 C˚ oštećuju list, a u krajnjem slučaju može doći do prevremenog opadanja lišća, što utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta ploda. Ribizle su vrste koje za uspešno gajenje zahtevaju veliku vlažnost zemljišta i vazduha. Gajenje ribizla je rentabilno u krajevima sa godišnjom sumom padavina većom od 800 mm vodenog taloga, sa ravnomernim rasporedom u toku vegetacije. U suprotnom obavezno je navodnjavanje. Sušu najlakše podnosi zlatna ribizla, crvena i bela su umereno osetljive, dok je najosetljivija crna ribizla. Za uspešno gajenje ribizle relativna vlažnost vazduha treba da se kreće od 80 – 85 %, a u letnjim mesecima od 70 – 80 %. Za uspešnu proizvodnju ribizle zemljište je veoma važan činilac. Ribizli odgovaraju duboka, stukturna i drenirana zemljišta, sa dobrim vodenim režimom, bogata humusom i važnim biogenim elementima (kalcijum i fosfor). Ribizla se može gajiti na zemljištima sa pH od 5,5 - 7. Alkalna i vrlo kisela zemljišta,  kao i suviše laka ili suviše teška i nepropusna zemljišta, nisu pogodna za gajenje ribizle. Ribizla se moze uspešno gajiti u priplaninskim  područijima na nadmorskoj visini od 400 do 1000 metara. Na nižim terenima, ispod 400 m i južnim ekspozicijama moguća je pojava paleža lišća i prevremeno opadanje lišća. Na manjim nadmor - skim visinama preporučuju se severni položaji, dok su na nadmorskim visinama iznad 1000 metara pogodniji južni položaji.

Dipl.ing.Živomir Nikolić

PSSS Kruševac

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.