Voćarstvo Srbija

Stručni saveti

Voćarstvo Srbija

Vesti

Voćarstvo Srbija

Forum

Stručni saveti

Nudimo vam najširu literaturu iz sveta voćarstva. Budite sa nama i dalje.

Vesti

Budite u toku sa dešavanjima u svetu voćarstva.

Forum

Priključite se forumu i učestvujte i diskusijama voćara.

Zajednički plasman

Organizujmo prodaju voćnih proizvoda na inostrano tržište.

Literatura - Saveti - Forum - Vesti

Sajt udruženja voćara Srbije

Prozor u svet savremenog voćarstva

U poslednjim godinama voćarstvo u svetu se intenzivno razvija. Osavremenjavanje voćarstva podrazumeva proizvodnju novih i kvalitetnijih sorti kao i uzgojne oblike koji se prilagođavaju tako da bi se dobio veliki prinos plodova najboljeg kvaliteta a da se pri tom ne iscrpi snaga voćaka, nego da se njihov vegetativni i rodni potencijal održi dugi niz godina. Takođe se primenjuje modernija mehanizacija za obradu kao i noviji i uspešniji program zaštite  voćnjaka. 

Sajt je osmišljen tako da koristi svim voćarima a posebno početnicima u svrhe informisanja, međusobne komunikacije i saradnje.

Da bi ste pratili najnovije tehnologije u voćarstvu ovaj sajt će vam u velikoj meri pomoći. Na sajtu će se redovno prikupljati voćarske novine iz celog sveta, voćarska literatura i iskustva starih voćara. Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu a najstariji i najaktivniji članovi ako žele mogu raditi u moderaciji sajta. Moderacija sajta vodi računa da sadržaj koji se postavlja na istom nije uvredljiv po bilo kojoj osnovi niti je nacionalne sadržine i koji ce služiti isključivo u edukativne svrhe.

 

Šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta)Rasprostranjene su u svim regionima gde se gaji šljiva. Obe vrste imaju po jednu generaciju godišnje. Prezimljuju u zemlji u stadijumu larve na dubini do 10 cm. Hrizalidacija nastaje u rano proleće,a eklozija odraslih kada je temperatura zemljišta na dubini od 5-10 cm bude 10 ˚C. Fenofaza razvoja šljive u to vreme je cvetanje ili precvetavanje. Posle dopunske ishrane ženke polažu jaja u čašicu poluotvorenih ili otvorenih cvetova. Ispiljene larve prodiru u tek formiran plod i hrane se unutrašnjim sadržajem plodića. Oštećeni plodovi opadaju a odrasle larve napuštaju plodove, i u zemlji, na dubini od 5-10 cm ispredaju kokon i prezimljavaju.Zbog toga je obrada zemljišta oko voćaka u jesen veoma važna jer doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj godini. Primenu insekticida treba sprovoditi u fenofazi precvetavanja šljive, kada je 2/3 kruničnih listića otpalo i kada cvetovi šljive nisu više atraktivni [...]
                           GENERA TIVNE PODLOGE U našem vocarstvu za dobijanje kvalitetnih sejanaca uglavnom se upotre­bljava seme šumske divlje kruške (Pirus co 111 111 1111 is). Divlja kruška razmnožava se semenom. U prvoj godini sejanci obrazuju jaku sržnu žilu sa vrlo malo bočnih žila, Ako nije vršeno pikiranje u serneništu prilikom presađivanja sejanca u rasti lo, treba izvršiti skracivanje sržne žile kako bi se ubrzalo razviće ostalih bočnih žila. Kao podloga daje veoma bujne sadnice, koje kasno stupaju u plodonošenje (7 - 8 godina), a rađaju 80 i više godina. Postoji više varijeteta i tipova divljih krušaka, koji se razlikuju prema bujnosti, krupnoći plodova, rodnosti i drugim osobinama. Seme treba uzimati sa divljih krušaka koje se odlikuju redovnom rodnošću, krup­nijim plodovima, jedrijim i vecim brojem semenki. Pored sejanaca divlje kruške (P. C011l11l11llis), kao podloga za plemenite sorte kruške mogu se koristiti još i [...]
    Pino nar   Pino noar (Pinot noir)Ova čuvena sorta je zaštitni znak francuske regije Burgundije. Neka od najboljih vina koja se proizvode od ove sorte dolaze iz oblasti Cote D’Or i veoma su skupa. Ova sorta ima veoma dugu istoriju, i gajila se još u 14. veku u Burgundiji. Pino noar nije lak za uzgajanje, veoma je osetljiv, jer mnogo faktora bitno utiče na njegov razvoj, a naročito su opasni prolećni mrazevi, letnje kiše i vrućine, kao i hladne jeseni. Kada je mlado, vino pino noar ima voćne arome, naročito trešnje, šjive, maline i jagode. Starenjem se menja i dobija kompleksnost, pa se kod onih koja su duže odležavala često mogu osetiti arome čokolade, smokve, tartufa, ljubičice, neobičan miris divljaci i dima. Ova sorta je veoma popularna i gaji se širom sveta, a naročito je značajna u proizvodnji šampanjca. Pino noar je veoma elegantno i pitko vino. Sira   Sira(Syrah)Ovo je visokokvalitetno grožđe, koje je reputaciju steklo u francuskom [...]
Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Ova gljiva se razvija na svim zeljastim delovima breskve: lišću, mladarima, cvetu i plodu. Najtipičniji simptomi su na lišću koje postaje zadebljano, deformisano, naborano i kovrdžavo. Simptomi se javljaju oko mesec dana nakon infekcije. Obolelo lišće ili njegovi delovi vrlo brzo gube hlorofil, postaju zelenožuti ili crvenkastoljubičasti, u zavisnosti od sorte. Požutelo zaraženo lišće vene i opada, nekoliko nedelja posle zaraze. Opalo lišće u toku juna i jula bude zamenjeno zdravim. Zbog dodatnog utroška hraniva za stvaranje novog lišća stablo breskve slabi, što se može negativno odraziti na njegovu otpornost prema zimskim negativnim temperaturama, na diferenciranje cvetnih pupoljaka i na rod u narednoj godini. Zaraženi mladari se takođe deformišu, ostaju kraći i deblji i suše se. To se dešava i sa zaraženim cvetovima i plodovima koji deformisani i sasušeni opadaju, što najdirektnije utiče na rodnost u toj [...]
Prve sorte vinove loze čovek je izdvojio iz divljjih populacija šumske loze (Vitis silvestris). Slobodnom oplodnjom i spontanim mutacijama od njih su nastale nove sorte. One su formirale autohtoni (domaći) sortiment svake zemlje. Negrulj (1956) je razvio teoriju o ekološko-geografskom poreklu sorti. On je zapazio da različite sorte koje su poreklom iz jedne geografske oblasti imaju niz sličnih morfoloških i bioloških karakteristika.  Definisao je tri grupe sorti: 1. Occidentalis (Zapadnoevropska grupa);  2. Pontica (sorte basena Crnog mora)  3) Orientalis (grupa istočnih sorti).  Iz grupe sorti basena Crnog mora izdvojena je podgrupa Balkanika, koja obuhvata stari sortiment Srbije, Rumunije, Bugarske, Grčke i Albanije. Zajedničke osobine sorti ove podgrupe su: izražena maljavost listova, velika rodnost, srednji ili slabiji kvalitet grožđa i vina i osetljivost na mrazeve (Cindrić i sar. 2000). U srednjem veku gajene su sorte loze:  Prokupac [...]
Zasadi jabuke se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sorte, u fenofazi pucanja pupoljaka do faze „mišije uši“. Galenika Fitofarmacija preporučuje da se obavi preventivna zaštita od infekcije prouzrokovača bolesti čađave pegavosti i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Takođe, potrebno je izvršiti pregled voćnjaka na prisustvo lisnih vašiju, i nakon toga ukoliko je potrebno, izvršiti tretmane sa sledećim preparatima:U fazi bubrenja pupoljaka kombinacija preparata Plavo ulje 2% + Cipkord  EC 0,03%.U fazi „mišje uši“ kombinaciju preparata Mankogal 80 + Fobos (0,3% + 0,05%).U fazi „zelenih buketića“ primeniti kombinaciju Mankogal 80 + Pehar + Konzul (0,3% + 0,1% + 0,1%).Vrlo važno prskanje jabuke treba obaviti u fazi „roze pupoljaka“ sledećom kombinacijom:Mankogal 80 + Pehar + Radar 300 EC (0,3% + 0,1% + 0,25%).Zaštitu obavite kad vam vremenske prilike dozvole, sa dovoljnom količinom tečnosti u prskalici!Pre upotrebe bilo kog preparata obavezno [...]

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.